Mijn ervaringen in de opvoeding van mijn kinderen

Geschreven door: Han Hwie-Song

Confucianisme en de intellectuele opvoeding van het individu. Ik heb dit artikel geschreven omdat in deze tijd de kranten schrijven over de verslechtering van de moraal van de jonge generatie, de vele
scheldpartijen, uitingen van zinloos geweld, gebrek aan wederzijds respect en tolerantie, etc. Wij (..)

Eerste publicatie: Hua Yi Verenigingsblad, juni 2009.

Lees het volledige artikel: artikel-2009-opvoedingvanmijnkinderen_web.pdf