Over Hua Yi

Hua Yi Xie Shang Hui (HYXSH) is een landelijke vereniging (Xie Shang Hui) van mensen van etnisch Chinese afkomst (Hua Yi). De vereniging is opgericht in 1987 en heeft circa 400 leden verspreid over heel Nederland, maar ook in België en Duitsland.

HYXSH is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40537239.

Doelstellingen

  1. Bevorderen van de culturele en sociale contacten tussen de leden onderling en met andere personen van etnisch-Chinese afkomst.
  2. Bijdragen aan het wederzijds begrip tussen de multiculturele gemeenschappen in Nederland, bijvoorbeeld door middel van voorlichting en andere activiteiten.
  3. Stimuleren van de belangstelling voor de wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in Nederland, China en de Chinese gemeenschappen overzee.

Wat doet Hua Yi Xie Shang Hui?

HYXSH organiseert culturele activiteiten zoals lezingen en symposia. De lezingen gaan bijvoorbeeld over Gezond ouder worden, Beleggingen, Architectuur, Traditionele Chinese Geneeskunst, Ouderenzaken en Integratie. Ook organiseert HYXSH excursies naar interessante plaatsen in binnen- en buitenland. Er is veel aandacht voor sportieve aktiviteiten zoals golf, kitebuggy, ski en badminton. Ook op Chinese feestdagen, zoals Chinees Nieuwjaar en Qing Ming organiseert de vereniging evenementen voor de hele familie.

Verenigingsblad

Het verenigingsblad bevat nieuws en informatie over de Chinese en Nederlandse cultuur en samenleving. Het blad stelt tevens de leden op de hoogte van alle verenigingsactiviteiten. Het blad dient ook als een opiniërend forum. De redactie verwelkomt bijdragen van leden en niet-leden.

Het blad verschijnt 4 keer per jaar en wordt gratis aan de leden toegestuurd via e-mail. Wilt u het per post ontvangen dan zijn er kosten aan verbonden. De portokosten ( voor verzending binnen Nederland) en de drukkosten zijn €25,- per jaar.

De redactie behoudt zich het recht voor om binnengekomen stukken te weigeren of te redigeren. Redactie en bestuur stellen zich niet aansprakelijk voor de inhoud en strekking van gepubliceerde artikelen.

Redactie

  • Hoofdredacteur a.i. [Vacature]
  • Redacteur [Vacature]
  • Redacteur Kiong Hoo Djie

Redactieadres:

e-mail: redactie@huayixieshanghui.nl

Distributie en bezorging:

Via het secretariaat.

Buitenlandse leden ontvangen het blad uitsluitend digitaal. Digitale abonnees krijgen geen gedrukt blad meer.

Artikelen en advertenties:

Artikelen en advertenties per email inzenden. E-mail: redactie@huayixieshanghui.nl

Sluitingsdata voor inzending:

  • Maart-nummer: 1 februari
  • Juni-nummer: 1 mei
  • September-nummer: 1 augustus
  • December-nummer: 1 november

Losse nummers:

Aanvragen bij de redactie. Een los nummer kost €6,25 . De druk- en portokosten (binnen Nederland) zijn €25,- per jaar. Het bedrag svp overmaken naar bankrekening:
NL66 INGB 0001 0780 54 tnv HuaYi XSH ovv HuaYi Magazine (en het bestelde nummer).

Social Media

Informatie over de vereniging en haar evenementen is ook te vinden op Facebook.

Bestuur

Voorzitter
Kuo Ming Han
Secretaris
Saskia Tan
Penningmeester
Stefan Oei
Ledenadministratie
Vacature
Cie Evenementen
Vacature
Cie Jongeren &
Cie Sport
Hong Djien Ong
Cie Kennis & Cultuur 
Wim Wei Chun Ma
Cie Reizen
Shiuw Ho-Han
Cie Online Communicatie
Zoë Tan

Contact

Wilt u adreswijzigingen en nieuwe aanmeldingen doorgeven aan
het secretariaat.
Adres: Van Nijenrodeweg 141, 1083 EJ Amsterdam.

E-mail secretariaat:
info@huayixieshanghui.nl

Privacy/AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wat deze AVG voor de leden en introducés van HYXSH betekent, hebben wij in onze Verklaring Verwerking Persoonsgegevens toegelicht:

AVG HuaYi kort

AVG HuaYi (volledige tekst)