3 juli: Digitale Algemene Ledenvergadering

Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen wordt ook dit jaar de Algemene Ledenvergadering weer digitaal gehouden.

Het bestuur nodigt haar leden uit voor het bijwonen van onze digitale Algemene Ledenvergadering 2021 op zaterdag 3 juli via het programma Zoom.

Wilt u online deelnemen aan de ALV, dan kunt u zich aanmelden. In het convocaat vindt u ook de ALV agenda en hoe u zich kunt aanmelden. 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Saskia Tan
Secretaris HYXSH