Symposium East Meets West

Door: Wim Wei-Chun Ma

‘Wonen, ondernemen en investeren in Nederland en Azië’. Daarover wilden velen wel meer van weten, getuige de overweldigende belangstelling voor het symposium dat op 29 september 2013 in
Shanghai Hotel te Delft werd gehouden. Het thema is zeer actueel. Als we de media mogen geloven zal Europa binnenkort worden overstroomd door Chinezen, gelokt door gratis verblijfsvergunningen en beloftes van een ‘Gateway to Europe’. Wel investeren in bedrijven en vastgoed en vooral banen meebrengen. Maar wat zijn de risico’s?

Visie op de risico’s van de vastgoedmarkt in Nederland en Azië

Bankier Dr. Ebbe Negenman gaf zijn professionele visie op de risico’s van de vastgoedmarkt in Nederland en Azië. Banken hebben als gevolg van de crisis voor miljarden euro’s verlies geleden met hun vastgoedinvesteringen. De fluctuaties in de prijzen van vastgoed zijn enorm. Een appartement in een toplokatie in Hong Kong gaat tegenwoordig van de hand voor een dikke
ton per vierkante meter In de toplokaties van andere landen, zoals bijv. Indonesië, is dat stukken goedkoper. Waarom ben je in het ene land zoveel duurder uit dan in een ander? Wat bepaalt de schommelingen van de waarde van vastgoed? Volgens Negenman zijn de fluctuaties niet goed te verklaren vanuit economische fundamenten, zoals inflatie, schaarste en locatie. De voorspellende modellen werken niet, omdat het niet een kwestie is van vraag en aanbod. Maar wat is het dan wel? De absurditeit van de marktbewegingen is volgens Negenman te vergelijken met de willekeur van
modetrends. Als voorbeeld noemde hij damesschoenen. Die zijn er allang niet meer voor vrouwen om er alleen maar op te lopen. Voor een schoen, die slechts 5 euro aan fundamentele waarde bezit, willen sommige vrouwen grif 400 euro neertellen. Waarom? Om daarmee een statement te maken. Het blijkt dat vooral sociale omgang een irrationeel prijsbepalend effect
heeft. Op analoge manier houdt de prijs van vastgoed in toplokaties geen verband meer met de onderliggende intrinsieke waarde. Dat maakt het zo gevaarlijk om te investeren in vastgoed.

‘Architectuur is emotie en een kwestie van geld’

Architect Ir. Liong Lie gaf voorbeelden vanuit zijn dagelijkse praktijk. De klant is koning. Een witgouden WC bril of een stortbak vol met diamanten? Geen probleem. Architectuur is emotie en een kwestie van geld. Het investeringsrisico is voor de opdrachtgever. Mag een architect dan van alles en nog wat bouwen? Ja, maar niet zonder het risico dat het ontwerp in de
prullebak verdwijnt. De architectonische grenzen worden bepaald door de provincies en gemeenten. Die zijn niet altijd even happig op ontwerpen die er in hun ogen al te buitenissig uitzien. Dan wordt er meteen gezwaaid met bestemmingsplannen en lokale verordeningen. Hoe zit het met bedrijfspanden? Ook daar doet de architect in zijn ontwerp ook een beroep op de
menselijke emotie, maar puur vanuit commercieel oogpunt. Liong Lie liet als voorbeeld zijn ontwerp zien van de nieuwe Jaarbeurshal in Utrecht. Het
ontwerp is niet alleen esthetisch verantwoord, maar voldoet ook in termen van functionaliteit. Uitgangspunt is aantrekkingskracht en de merkbeleving van de bezoekers en men moet er tevens kunnen werken en vergaderen.

Belastingadvies

Bezitten we eenmaal een villa of bedrijfspand dan rijst de vraag hoe we dat fiscaal gezien op optimale wijze kunnen laten overgaan naar de volgende
generatie. Hetzij via verkoop hetzij via opvolging. Fiscalist Mr. Pascal Scheerder deed het publiek een stroom van praktische adviezen aan de hand. Ook het erfrecht voor particulieren met vermogens of vastgoed in het buitenland werd belicht. Met welke belastingen heeft men te maken? En hoe kunnen we die zoveel mogelijk op een legale manier ontwijken? In

Nederland is het belastingklimaat voor vererving niet bepaald gunstig. Bij de overgang van een woning naar de kinderen geldt een belastingtarief van 2%, voor bedrijfspanden 6% en voor een vennootschap (aandelen) 25%.
Stel vader, moeder en kinderen werken in het bedrijf. Dan krijgen ze te maken met drie soorten belasting: 1. overdrachtsbelasting, 2. heffing aanmerkelijk belang, en 3. schenkbelasting. Als de kinderen het bedrijf willen voortzetten kan het voordelig zijn om het vruchtgebruik bij de ouders te houden, maar het eigendom bij de kinderen. Liquide middelen moet je stukje bij beetje overdragen, zodat je binnen de laagste marge van de schenkbelasting blijft. Maar bij grote vermogens gaat het dan wel traag. Daarom bracht Scheerder ook andere technische oplossingen naar voren.

Bij emigratie is de woonplaats aanleiding tot heffing. In het buitenland heeft de fiscus geen vat meer, mits er sprake is van bronheffing. In het buitenland is de koop van onroerend goed niet altijd toegestaan. En de grondslag van het vermogen is niet altijd even duidelijk. Dat vraagt om maatwerk.

Investeringen

Notaris Mr. Wilbert Louwers bracht nog meer zaken naar voren over onroerend goed, internationaal ondernemingsrecht en internationale taxplanning en risicospreiding. Hoe kan Nederland van dienst zijn bij particuliere investeringen vanuit Azië op financieel en economisch gebied? Louwers bezoekt regelmatig de PRC en de Chinese gemeenschappen elders in de wereld. Maar ook steeds meer ondernemende Chinese Nederlanders vestigen zich in Azië. De kansen voor werkgelegenheid zijn daar vele malen groter dan in Europa. Daarnaast gaf Louwers ook diverse tips voor het
toenemend aantal ouderen, dat in Azië niet alleen van het warme klimaat willen genieten, maar daar ook van hun AOW en pensioen rondkomen.