22 augustus 2020: Digitale Algemene Ledenvergadering

Vanwege de COVID-19 situatie heeft het bestuur besloten om geen fysieke bijeenkomst te houden, maar de Algemene Ledenvergadering digitaal te laten plaats vinden.

De tijdelijk wet COVID-19 staat het verenigingen toe om in plaats van een fysieke ALV een digitale ALV te organiseren. Hierbij nodigt het bestuur u dan ook uit voor het bijwonen van onze digitale Algemene Ledenvergadering 2020 op zaterdag 22 augustus. U neemt deel aan deze digitale ALV middels een PC, tablet of smartphone.

Wilt u online deelnemen aan de ALV, dan dient u zich aanmelden. U ontvangt dan een email bevattende een link en verdere uitleg om online deel te kunnen nemen aan de vergadering.

Meer informatie en de ALV agenda vindt u ook in de flyer: