1 juni: Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 1 juni vindt onze Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Het bestuur nodigt haar leden uit om hierbij aanwezig te zijn.

Voorafgaand aan de ALV vindt er een lezing plaats van fotojournalist Martijn Beekman, bekend van de Volkskrant, ANP, AD en Rijksoverheid. Voor meer informatie over deze interessante lezing verwijs ik u naar deĀ  flyer:

Na de ALV kunt u deelnemen aan onze gezamenlijk diner. Wilt u mee eten? Meldt u zich dan snel aan, zodat wij dit tijdig aan onze cateraar kunnen doorgeven.

Voor meer informatie over het dagprogramma en hoe u zich kunt aanmelden, verwijs ik naar de convocaat (zie bijlage). Hier vindt u ook de agenda voor de ALV.